6 cầu thủ sang campuchia

6 cầu thủ sang campuchia

Nhm đầu tin của tuyển U23 Việt Nam đ về nước【6 cầu thủ sang campuchia】:Trưởng đoàn U23 Việt Nam: Chi