Hulk và cháu gái của vợ cũ chính thức có con đầu lòng

Hulk và cháu gái của vợ cũ chính thức có con đầu lòng

Sau hơn một 1 về sống chung, giờ đây Hulk và Camila đã chính thức có con đầu lòng. Thông tin này đượ