Câu lạc bộ Hòa Bình trở thành thành viên VFF

Câu lạc bộ Hòa Bình trở thành thành viên VFF

Sáng 9.1, Đại hội thường niên Liên đoàn bóng đá Việt Nam năm 2021 đã biểu quyết thông qua việc kết n