VPF mua bảo hiểm cho gần 900 cầu thủ và trọng tài

VPF mua bảo hiểm cho gần 900 cầu thủ và trọng tài

Ngày 18.2, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu Điện (PTI) tiếp tục ký kết hợp tác cùng Công ty Cổ phần