SEA Games 31 nhận gói tài trợ 14 tỷ đồng, ra mắt tổng đài giải đáp

SEA Games 31 nhận gói tài trợ 14 tỷ đồng, ra mắt tổng đài giải đáp

Ban tổ chức công bố nhà tài trợ Kim cương thứ 7 của SEA Games 31 là Tổng Công ty Dịch vụ Viễn thông