Futsal Indonesia cầm vàng lại để vàng rơi, Thái Lan lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải Đông Nam Á

Futsal Indonesia cầm vàng lại để vàng rơi, Thái Lan lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải Đông Nam Á

Bước vào trận đấu, đội tuyển futsal Indonesia là những người nhập cuộc tốt với nhiều pha vây hãm khu

Futsal Indonesia cầm vàng lại để vàng rơi, Thái Lan lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải Đông Nam Á

Futsal Indonesia cầm vàng lại để vàng rơi, Thái Lan lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu ở giải Đông Nam Á

Bước vào trận đấu, đội tuyển futsal Indonesia là những người nhập cuộc tốt với nhiều pha vây hãm khu