Griezmann bị đạp chảy máu và quyết định gây tranh cãi của trọng tài

Griezmann bị đạp chảy máu và quyết định gây tranh cãi của trọng tài

Trọng tài chính Jesus Gil Manzano đưa ra quyết định gây tranh cãi trong pha va chạm giữa Griezmann v