hình biểu tượng

hình biểu tượng

Linh vật Đại hội Thể dục thể thao TP Hồ Ch Minh sử dụng biểu tượng cy tre【hình biểu tượng】:Đảm bảo a