Huỳnh Như: “Đội tuyển nữ Thái Lan may mắn hơn tuyển nữ Việt Nam”

Huỳnh Như: “Đội tuyển nữ Thái Lan may mắn hơn tuyển nữ Việt Nam”

Lá thăm may rủi đã đưa đội tuyển nữ Việt Nam vào bảng C cùng với đội tuyển nữ Myanmar, Hàn Quốc và N