HLV Kiatisuk tái ngộ “Messi Thái” Chanathip trước khi sang Việt Nam

HLV Kiatisuk tái ngộ “Messi Thái” Chanathip trước khi sang Việt Nam

Trở về quê nhà, “Messi Thái” tiếp tục quá trình tập luyện hồi phục với những chuyên gia thân quen. M