Tiếp xúc với So Shuai đã mất một số người chơi để tin tưởng người trong cuộc: Conte là lựa chọn đầu tiên cho Link Jasabola

Tiếp xúc với So Shuai đã mất một số người chơi để tin tưởng người trong cuộc: Conte là người thay thế đầu tiên [Link Jasabola]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 25 tháng 10: Thời gian Bắc Kinh ngày 25 tháng 10Liverpool, huấn luyện viên của Manchester United Solskia đã mất