Siêu mẫu Playboy ra giá 0,6 triệu USD cho khăn giấy của Messi

Siêu mẫu Playboy ra giá 0,6 triệu USD cho khăn giấy của Messi

“Tôi đã ra giá 0,6 triệu USD cho chiếc khăn giấy, nhưng sau đó, thông tin đấu giá biến mất. Tôi trả