Hoàng Đức, Mạnh Dũng, Thanh Bình chưa đủ sức hút với khán giả TP.HCM

Hoàng Đức, Mạnh Dũng, Thanh Bình chưa đủ sức hút với khán giả TP.HCM

Viettel thi đấu trên cầu trường trống vắng Độc Lập AFC Cup 2022 đã khai diễn trên sâ