Công thần cứu thua ngay trên vạch vôi, Liverpool chật vật tìm lại cảm hứng chiến thắng trước đội bóng đứng gần cuối bảng

Công thần cứu thua ngay trên vạch vôi, Liverpool chật vật tìm lại cảm hứng chiến thắng trước đội bóng đứng gần cuối bảng

Trước một đối thủ yếu như Bournemouth, Liverpool được dự đoán sẽ dễ dàng giành thắng lợi.Nhưng Lữ Đo