Khoảnh khắc “cực tình”: Neymar an ủi Messi sau chiến thắng hú vía của PSG trước Real Madrid

Khoảnh khắc “cực tình”: Neymar an ủi Messi sau chiến thắng hú vía của PSG trước Real Madrid

Trong khi nỗi thất vọng lớn nhất đẩy Messi đến sát mép vực tội đồ chính là tình huống thực hiện hỏng