Fan Chelsea được yêu cầu ngừng phá đám nghi thức ủng hộ Ukraine

Fan Chelsea được yêu cầu ngừng phá đám nghi thức ủng hộ Ukraine

Fan Chelsea chỉ cần dùng 1 cái tên để phá màn tưởng niệm nạn nhân UkraineSáng thứ sáu ngày 11/3 tới