BTC Olympic Tokyo đau đầu vì các VĐV không chịu tiêm vaccine Covid-19

BTC Olympic Tokyo đau đầu vì các VĐV không chịu tiêm vaccine Covid-19

Kình ngư Michael Andrew của Mỹ là ví dụ điển hình. Anh được xem là hy vọng của thể thao Mỹ ở nội dun