Newcastle phải vay tiền để mua cầu thủ

Newcastle phải vay tiền để mua cầu thủ

AnhNewcastle phải vay 170 triệu USD để tăng cường lực lượng, do chủ sở hữu giàu có từ Saudi Arabia c