Rimario ăn vạ “như trẻ con” trong trận Hải Phòng – Thanh Hoá

Rimario ăn vạ “như trẻ con” trong trận Hải Phòng – Thanh Hoá

https://sport5.vn/rimario-an-va-nhu-tre-con-trong-tran-hai-phong-thanh-hoa-20220306222025234.htm