Bão lớn chuẩn bị đổ bộ Philippines, Đoàn Thể thao Việt Nam phải đổi gấp lịch bay để tránh nguy hiểm

Bão lớn chuẩn bị đổ bộ Philippines, Đoàn Thể thao Việt Nam phải đổi gấp lịch bay để tránh nguy hiểm

Theo đó, chuyến bay của Đoàn phải đẩy sớm lên ngày 2/12 để tránh bão Kammuri sẽ đổ bộ vào thủ đô Man