HLV Viettel cho Thanh Bình tập đánh đầu trước trận với Hà Nội

HLV Viettel cho Thanh Bình tập đánh đầu trước trận với Hà Nội

https://sport5.vn/hlv-viettel-cho-thanh-binh-tap-danh-dau-truoc-tran-voi-ha-noi-20220403175750169.ht